MEDIYOGA

 

 

MediYoga® är en terapeutisk form av Yoga, den innefattar mjuka kroppsövningar som anpassas efter utövarens förmåga, effektiva andnings- och koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation. Den kommer ur den kundaliniyogiska och tantriska traditionen som med sina rötter i norra Indien och Tibet är en av de äldsta former av Yoga människan känner till. Yoga kom till väst i slutet av 1800-talet och är idag en av de mest utövade disciplinerna i världen.

MediYoga – medicinsk Yoga, är framtaget och grundat av Göran Boll på IMY, institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. MediYoga kom till år 1998 i samarbete med Karolinska institutet, då man gjorde en studie om vad Yoga kan göra för patienter med kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har det gjorts många olika  studier på MediYoga och dess effekter på ohälsa.

I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda. Det finns yogaövningar som passar för alla, yogiska tekniker som du enkelt kan använda i din vardag

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare ,lugnare andetag. Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Om Yoga

Yoga är ett stort begrepp, som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Ordet yoga betyder balans, det kommer från sanskrit och dess rot är ordet yuj och betyder ordagrant ok eller förening. Yoga syftar till att ta på sig oket, att anstränga sig och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning. Yoga är en fullständig vetenskap för livet, vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många delar.

Yoga påverkar:

  • Andning och lungor
  • Muskulaturen
  • Matsmältningsapparaten
  • Körtelsystemet
  • Lymfsystemet
  • Nervsystemet och hjärnan

Om meditation:

Meditation är en viktig del i MediYoga. Det finns många olika meditationstekniker och olika sätt att meditera och i grunden handlar det om olika vägar till samma mål, att ”städa upp på vinden”. Tex koncentrations-, andnings-, ljud-, mantra-, visualiserings-, och rörelsemeditationer. MediYoga innehåller hundratals olika meditationer för avspänning, balans, depression, energi, hjärta, healing, hjärna, intuition, koncentration, kreativitet, nervstyrka, självtillit, stress m.fl.

När du börjar meditera kan du märka hur tankarna och sinnet drar iväg med dig. Du kanske upplever att du är okoncentrerad och det är en helt normal reaktion. Använd mantra, andning eller den teknik du använder för att få tillbaka ditt fokus igen.

Meditation ger:

  • ökad koncentration och mental snabbhet
  • hjälper dig att leva med större medvetenhet och balans i dig själv
  • ett inre lugn som hjälper dig att utveckla din intuition
  • gör dig mindre reaktiv, dvs mindre styrd av enbart dina känslor

Läs mer på: http://sv.mediyoga.com/