Reiki behandling

Vid en behandling kan man stå, sitta eller ligga men vanligtvis ligger man ner på en behandlingsbänk och alltid fullt påklädd.
Reikiutövaren lägger händerna på olika områden på klientens kropp eller håller dem strax ovanför och förmedlar energi genom sina händer. En normalbehandling tar ca 45 – 90 min.
Egentligen går det inte att göra en rättvis beskrivning av en Reikibehandling, då den känns olika för olika människor, och samma person kan uppleva Reiki på olika sätt vid olika tillfällen.
Vanliga beskrivningar av upplevelsen är dock att ”det blir varmt” eller ”det pirrar”, antingen där utövaren håller sina händer, eller på ett helt annat ställe, till exempel i en fot fast man håller händerna på axlarna. De allra flesta upplever en djup avslappning och ett djupt lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen.
Man brukar säga att Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Reiki känns ofta som både kraftfullt och djupt avslappnande på samma gång.
Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

Pris: Reiki 75 min inkl. konsultation 690kr