REIKI

Vad är Reiki ?
Reiki är en mjuk behandlingsmetod inom energimedicinen för behandling vid till exempel smärta, stress, ångest, fysiska och mentala spänningar. Reiki är en form av healing som arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men sägs ha sina tusenåriga rötter i Tibet.
Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang.

Reiki är friskvård
Reiki klassas idag som friskvård av Skatteverket. Det betyder att Reikibehandlingar och utbildningar till anställda är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. Reiki är en uppskattad friskvårdsmetod som sprider sig världen över. Det finns dokumenterade forskningsprojekt och behandlingar med positiva resultat. Reiki används på många sjukhus i USA, Norge, England, Australien, Spanien och Uruguay.

Hur går en Reikibehandling till?
Vid en behandling kan man stå, sitta eller ligga men vanligtvis ligger man ner på en behandlingsbänk och alltid fullt påklädd.
Reikiutövaren lägger händerna på olika områden på klientens kropp eller håller dem strax ovanför och förmedlar energi genom sina händer. En normalbehandling tar ca 45 – 90 min.
Egentligen går det inte att göra en rättvis beskrivning av en Reikibehandling, då den känns olika för olika människor, och samma person kan uppleva Reiki på olika sätt vid olika tillfällen.
Vanliga beskrivningar av upplevelsen är dock att ”det blir varmt” eller ”det pirrar”, antingen där utövaren håller sina händer, eller på ett helt annat ställe, till exempel i en fot fast man håller händerna på axlarna. De allra flesta upplever en djup avslappning och ett djupt lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen.
Man brukar säga att Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Reiki känns ofta som både kraftfullt och djupt avslappnande på samma gång.
Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

 • Exempel på effekter av Reiki
  • Minskad stress
  • Avslappning
  • Smärtlindring
  • Utrensning av gifter och slaggprodukter
  • Lugnande
  • Hjälper till att frisläppa känslor
  • Ökad medvetenhet
  • Snabbare naturlig läkning
  • Balans och stärkt energiflöde

Läs mer här: http://www.reikiforbundet.se

Carina Jacobson / Holy Fire ll Karuna Reiki® Master

(Registrerad genom The international Center for Reiki Training)

Vill  lära dig metoden för att hjälpa dig själv och andra?

[contact-form][contact-field label=”Namn” type=”name” required=”1″][contact-field label=”E-post” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Meddelande” type=”textarea”][/contact-form]