Holy Fire®lll Reiki 1 kurs Malmö

Holy Fire® lll Reiki 1

Reiki 1
Holy Fire® III Reiki l

”Reiki är en Japansk teknik för avslappning som också befrämjar läkning. Den utförs genom beröring eller på avstånd. En varm och lugnande energi flödar från händerna till mottagaren som befrämjar avslappning och löser upp spänningar ”

Syftet med en Reikikurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa dig själv. En del går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling. Indirekt blir det ändå en hjälp till andra när du hjälper dig själv.
Den första Reikikursen ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.
Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete tillsammans med placeringen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer – fysiska och psykiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Förkunskaper
Du ska ha provat på en Reikibehandling eller annan liknande energibehandling, och känna dig redo för förändringar och personligt växande.
Tid
Två heldagar.
Pris
2900 kr inkl. moms.

Detta ingår i kursen:
Fika/frukt
Reiki kursmanual: ”Den helande beröringen av William Lee Rand”
Teori: Energibegrepp, etik, historik
Reikiprinciperna
Meditationer
Reiki I placering-(Initiering)
Gassho – meditation
Reiji-ho – intuitiv ledning
Chiryo – Reikibehandling: ge och ta emot
Standardbehandling med handpositioner
Byosen-scanning
Kenyoku – torrbad/rening
Självbehandling

Info om Patientsäkerhetslagen, det som berör Reikiutövaren
Diplom
Kursutvärdering

Lärarsupport efter behov

Kursdatum: 5-6 November 2022  kl.9.30 -16.30 

Plats meddelas vid kursstart

Varmt välkommen!

Carina Jacobson / Holy Fire® lll Karuna Reiki®Master

Vid anmälan och frågor kontakta: Carina Jacobson
epost: shenbalans@gmail.com eller på telefon: 0737 019602