Hoppa till innehåll

Mediyoga

Kursstart för januari ej bestämd än, hör gärna av dig vid intresse

 8 tillfällen
Pris: 1400 kr

OBS! Endast 8 platser

Var: Elinelunds sommarstad, föreningslokal på Elinelundsvägen 65, in på Systerbrunnsvägen i Malmö.

Buss 1 och 33 till Elinelundsvägen, sista hållplatsen.

Carina Jacobson / Sattva Yoga lärare RYT- 500h inom Yoga Alliance

Boka din plats idag via mail

shenbalans@gmail.com

Yoga i trädgården

Vad är Mediyoga?

Mediyoga märke

MediYoga® är en terapeutisk form av Yoga, den innefattar mjuka kroppsövningar som anpassas efter utövarens förmåga, effektiva andnings- och koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation. Den kommer ur den kundaliniyogiska och tantriska traditionen som med sina rötter i norra Indien och Tibet är en av de äldsta former av Yoga människan känner till. Yoga kom till väst i slutet av 1800-talet och är idag en av de mest utövade disciplinerna i världen.

MediYoga – medicinsk Yoga, är framtaget och grundat av Göran Boll på IMY, institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. MediYoga kom till år 1998 i samarbete med Karolinska institutet, då man gjorde en studie om vad Yoga kan göra för patienter med kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har det gjorts många olika  studier på MediYoga och dess effekter på ohälsa.

I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda. Det finns yogaövningar som passar för alla, yogiska tekniker som du enkelt kan använda i din vardag

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare ,lugnare andetag. Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.